Warsztaty „HUTA JAZZU” powstały, by pokazać młodym adeptom sztuki muzycznej ogrom możliwości, drzemiący w kolektywnej pracy scenicznej, uświadomić poczucie wolności płynące z odważnej improwizacji oraz wartość skrywającą się w muzyce tradycyjnej.

Elementy, które w muzyce, powszechnie nazywanej jazzem, mogą współistnieć i wzajemnie się przenikać, w różnych proporcjach, tworząc zadziwiające konstelacje dźwięków. Warsztaty mają stanowić inspirację do dalszych poszukiwań w obszarach, które wciąż oferują wiele do odkrycia i zinterpretowania na nowo.

Spotkanie w ramach „HUTY JAZZU” równocześnie stanowi nawiązanie do dziejów nowohuckiej kultury, w której przewijają się nazwiska muzycznych legend, lokalnych sław, ale też wielu anonimowych jazzowych zapaleńców. Wszystkich łączyła ta sama pasja.

Warsztaty HUTA JAZZU 2022

Pierwsza edycja warsztatów
30 września – 2 października 2022